MD Programming School organised by KoloTree DOO Novi Sad

Informacije o kursu

Šta planiramo

Škola programiranja "MD Programming" iz Kule planira održavanje kurseva iz programiranja.

Lokacija kursa

Predavanja bi se održavala u računarskim učionicama STŠ "Mihajlo Pupin" iz Kule, subotom i nedeljom.

Planirani početak

Planirani početak rada je 07. mart 2020. godine (Osnovni kurs), s tim da može doći do korekcije u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.

Photo 1

Forma za prijavu

Osnovni
Napredni

Osnovni kurs - detalji


Napredni kurs - detalji


NAPOMENA: Za pohađanje kurseva neophodno je osnovno poznavanje engleskog jezika.